Skip to content

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας biokatharismoi.gr είναι ο Παύλος Κόρρας. Το κατάστημα μας με επωνυμία “ΒΙΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ” βρίσκεται στη διεύθυνση: Ιπποκράτους 2, Ορεστιάδα, ΤΚ: 68200 με ΑΦΜ 108261916 της ΔΟΥ Ορεστιάδος.

Κάθε χρήστης/πελάτης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος biokatharismoi.gr θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο και να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Αποστολή παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.

Για οποιαδήποτε απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail info@biokatharismoi.gr ή τηλεφωνικά στο 6933363048.

Γενικοί όροι

Το biokatharismoi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα όλους τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και συναλλαγών από αυτό, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το biokatharismoi.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλλει ή και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος της ιστοσελίδας του, να αλλάξει, να βελτιώσει ή να αναβαθμίσει αυτήν χωρίς καμία ειδοποίηση.

Πνευματική ιδιοκτησία

Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα biokatharimoi.gr. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του biokatharismoi.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του biokatharismoi.gr ή οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Περιεχόμενο ιστοσελίδας

Το biokatharismoi.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή δημοσίευση και εμφάνιση των πληροφοριών που αφορούν στα προϊόντα που προωθεί ωστόσο δεν ευθύνεται για ενδεχόμενα σφάλματα στο πλαίσιο της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος στις αναγραφόμενες και εμφανιζόμενες πληροφορίες (όπως τη διαθεσιμότητα, τη φωτογραφία, τη περιγραφή κλπ.) που μπορεί να οφείλονται ενδεικτικώς σε τεχνολογικές αστοχίες, λάθη, τυπογραφικά ή/και «ανθρώπινα» λάθη, λανθασμένες πληροφορίες από τους προμηθευτές ή έστω και από αμέλειά του. Αν διαπιστώσετε κάποιο σφάλμα πριν ή μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, παρακαλούμε οπως αποστείλετε σχετικό e-mail στο info@biokatharismoi.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 6933363048. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σφάλμα, σας καλούμε να μην προχωρείσετε στην αποστολή αιτήματος παραγγελίας πριν από την αποσαφήνιση του συγκεκριμένου θέματος.

Περιορισμός ευθύνης

To biokatharismoi.gr δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των υπηρεσιών του και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των προϊόντων από λόγους που δεν εμπίπτουν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, για παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, για δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ευθύνη του biokatharismoi.gr περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Το biokatharismoi.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) σε χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου, ή σε τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το biokatharismoi.gr δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση , θετική ή αποθετική ζημία του χρήστη της ιστοσελίδας του, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας.

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα biokatharismoi.gr για:

 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.
 • Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
 • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων

Οι χρήστες της ιστοσελίδας biokatharismoi.gr αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι η εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites στα οποία τυχόν παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, η επικοινωνία και οι επιχειρηματικές συναλλαγές τους με διαφημιζόμενους και εμπόρους που βρίσκονται μέσα στην ιστοσελίδα biokatharismoi.gr λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά μεταξύ αυτών και των εν λόγω εμπόρων. Επίσης, οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου biokatharismoi.gr έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ότι το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιας τρίτης τοποθεσίας.

Ασφάλεια

Για την προστασία των προσωπικών στοιχείων του χρήστη/πελάτη που διακινούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος biokatharismoi.gr χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer) με 256bit μέγεθος κλειδιού. To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων του χρήστη/πελάτη είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα biokatharismoi.gr δεν κρατάει στα αρχεία του τα στοιχεία των πιστωτικών σας καρτών, διότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς.

Πολιτική τιμών

Τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος biokatharismoi.gr παρουσιάζονται με τις τιμές λιανικής πώλησης συμπεριλμβανομένου και του ΦΠΑ. Εκτός από το κόστος των προϊόντων ο εκάστοτε χρήστης/πελάτης πληρώνει και το κόστος μεταφοράς μέσω κούριερ, το μέγεθος του οποίου θα γνωστοποιείται πριν από την τελική υποβολή της παραγγελίας του. Το κατάστημά μας δύναται να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων του. Η οποιαδήποτε τροποποίηση τιμών δεν θα επηρεάζει υφιστάμενες παραγγελίες που βρίσκονται σε επεξεργασία ή έχουν αποσταλεί.

Τρόποι πληρωμής

 • Με Αντικαταβολή.

  Η πληρωμή πραγματοποιείται με μετρητά κατά την παράδοση των προϊόντων από την κούριερ. H Αντικαταβολή ισχύει για παραγγελίες μέχρι 499€ και για παραγγελίες από 500€ και πάνω θα πρέπει να επιλεγεί άλλος τρόπος πληρωμής.

 • Με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα.

  Η διαδικασία χρέωσης της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας VISA, MasterCard, Maestro πραγματοποιείται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της τράπεζας Πειραιώς. Κάθε συναλλαγή προστατεύεται από ανώτατα συστήματα ασφαλείας.

Αποστολή προϊόντων

Όλες οι παραγγελίες σας αποστέλλονται πανελλαδικά με κούριερ. Συνεργαζόμαστε με την εταιρία ταχυμεταφορών ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ και συνήθως η παράδοση των παραγγελιών γίνεται μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες εφόσον τα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα. Μετά την αποστολή τις παραγγελίας σας από το κατάστημά μας θα ενημερώνεστε μέσω e-mail για την εξέλιξη της κατάστασής της, αλλά και με τον κωδικό αποστολής της για να μπορείτε να αναζητήσετε το δέμα σας. Οι χρήστες/πελάτες κατά την παράδοση της παραγγελίας οφείλουν να ελέγχουν το άθικτο της συσκευασίας. Κατεστραμμένα ή σπασμένα προϊόντα δεν καλύπτονται από εγγύηση και δεν θα πρέπει να παραλαμβάνονται.

Επιστροφές προϊόντων

Ο χρήστης/πελάτης κατά την παραλαβή της παραγγελίας του είναι υπεύθυνος να ελέγξει αν η συσκευασία είναι άθικτη και αν η κατάσταση των προϊόντων που παρέλαβε είναι η επιθυμητή ή υπάρχουν τυχόν εμφανή προβλήματα ή ελαττώματα αυτών. Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί την επιστροφή προϊόντων για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει πρώτα να μας το γνωστοποιήσει είτε με e-mail στο info@biokatharismoi.gr είτε τηλεφωνικώς στο 6933363048 και θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • H επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας.
 • Το προϊόν που θα επιστραφεί δεν θα πρέπει να έχει ανοιχθεί, χρησιμοποιηθεί ή αλλοιωθεί η αρχική του συσκευασία και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.
 • Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με εταιρεία κούριερ και όχι με το ταχυδρομείο.
 • Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή λάθους αποστολής, τα έξοδα μεταφοράς της κούριερ επιβαρύνουν το κατάστημά μας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον χρήστη/πελάτη.
 • Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται με δελτίο αποστολής.

Εφόσον το κατάστημά μας έχει ενημερωθεί για την επιστροφή του προϊόντος και πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση του ή προχωρούμε σε επιστροφή της αξίας του.

 

Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/πελάτης επιθυμεί την ακύρωση της παραγγελίας του θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσει το συντομότερο δυνατόν είτε μέσω e-mail στο info@biokatharismoi.gr είτε τηλεφωνικώς στο 6933363048. Αν η ακύρωση της παραγγελίας γίνει πριν την αποστολή της από το κατάστημά μας, τότε αυτή πραγματοποιείται άμεσα και δωρεάν, χωρίς κάποια χρέωση και με την πλήρη επιστροφή των χρημάτων στον χρήστη/πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση που η παραγγελία έχει αποσταλεί από το κατάστημά μας, θα πρέπει να χρεωθεί ο χρήστης/πελάτης τα μεταφορικά έξοδα της εταιρείας κούριερ που έχουν προπληρωθεί από μέρους μας και στη συνέχεια πραγματοποιείται η ακύρωση της παραγγελίας.

 
Πολιτική Απορρήτου

Το ηλεκτρονικό κατάστημα biokatharismoi.gr λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας του χρήστη/πελάτη του. Για τον λόγο αυτό ακολουθεί με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η παρούσα Πολιτική δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Εξ’ αυτού του λόγου συνιστούμε τον χρήστη/πελάτη να ανατρέχει τακτικά σε αυτήν. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Ποια στοιχεία θεωρούνται προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου ή την επικοινωνία με αυτό. Προκειμένου να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και να διευκολύνει τον χρήστη/πελάτη στις αγορές του με προτάσεις προϊόντων που του ταιριάζουν, το biokatharismoi.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία μετά τη ρητή συγκατάθεσή του και αφού προηγουμένως λάβει πλήρη γνώση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του νόμου 2472/1997 και σε αντίστοιχες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 679/2016 GDPR.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά την αγορά από τον χρήστη/πελάτη ενός προϊόντος από το κατάστημά μας.
 • Πληροφορίες συσκευής.
 • Διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies.

 

Πως συλλέγονται ή λαμβάνονται τα προσωπικά δεδομένα

Η παροχή όλων των προσωπικών πληροφοριών είναι εθελοντική, αλλά και απαραίτητη για τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως οι πληροφορίες υποβολής προσφορών ή αγορών που απαιτούνται για τη σύναψη μιας συναλλαγής. Το biokatharismoi.gr συλλέγει προσωπικές πληροφορίες μετά από εκούσια επιλογή του χρήστη/πελάτη, είτε απευθείας από αυτόν ή από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί όταν:

 • Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας.
 • Υποβάλει μια παραγγελία μέσω της φόρμας υποβολής της ιστοσελίδας, τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail.
 • Εγγραφεί στην λίστα συνδρομητών newsletter.
 • Μας παρέχει πληροφορίες σχετικές με αυτήν/αυτόν στην φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

 

Σκοπός Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα biokatharismoi.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό:

 • Την επικοινωνία με τον χρήστη/πελάτη.
 • Την ενημέρωσή του χρήστη/πελάτη αναφορικά με τις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ μέσω newsletter).
 • Την κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων με τον χρήστη/πελάτη.
 • Την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του και την συμμόρφωση με τις νομικές του υποχρεώσεις.
 • Την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και την βελτιστοποίηση του ιστοτόπου.

 

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων από τρίτους

Το ηλεκτρονικό κατάστημα biokatharismoi.gr δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε μη σχετιζόμενα τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή σας και τα προσωπικά σας δεδομένα διαχειρίζονται αποκλειστικά από το προσωπικό του. Μοναδικές εξαιρέσεις που κοινοποιούμε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα στο σύνηθες πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας σε εταιρείες που προσλαμβάνουμε προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό μας αποτελούν οι εξής:

 • Tα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες) που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διεθνείς διαδικασίες ασφαλείας για τη διασφάλιση των πληροφοριών.
 • Τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας από την εταιρεία Ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε.

Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις που μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με κάποιον τρίτο, δεν τον εξουσιοδοτούμε να διατηρεί, να αποκαλύπτει ή να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας με άλλα πρόσωπα πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που ζητήσαμε να μας παρέχει.

 

Ενδέχεται να υποχρεωθούμε νομικά να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικαστικής εντολής, κλήτευσης, εντάλματος έρευνας, νόμου ή κανονισμού.

Τα δικαιώματα και οι επιλογές του χρήστη/πελάτη

Σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων ο χρήστη/πελάτης έχει τη δυνατότητα να μας ασκήσει τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα στην ενημέρωση

  Ο χρήστης/πελάτης έχει το δικαίωμα να λάβει σαφείς, διαφανείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που το παρόν κατάστημα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο ενάσκησης των δικαιωμάτων του.

 • Δικαίωμα στην πρόσβαση

  Ο χρήστης/πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί το ηλεκτρονικό κατάστημα σχετικά με εκείνον (με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών).

 • Δικαίωμα στη διόρθωση

  Ο χρήστης/πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων του εφόσον αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επίκαιρα πλέον ή/και να τα συμπληρώσει αν δεν είναι πλήρη.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Ο χρήστης/πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του. Το εν λόγω δικαίωμα σημαίνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων υπόκειται σε περιορισμούς και, συνεπώς, καθίσταται πλέον δυνατή η αποθήκευση αλλά όχι η χρήση ή η περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

  Ο χρήστης /πελάτης έχει το δικαίωμα μετακίνησης, αντιγραφής ή μεταφοράς δεδομένων από τη βάση δεδομένων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος σε άλλη. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων βάσει σύμβασης ή τη συγκατάθεσής του ή όταν η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Κανονισμού και δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτων.

 • Δικαίωμα στη διαγραφή

  Ο χρήστης/πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτο δικαίωμα, καθώς ενδέχεται το ηλεκτρονικό κατάστημα να διατηρεί νομικούς ή βάσιμους λόγους να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

Εάν κάποιος χρήστης/πελάτης επιθυμεί την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του, παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας στο e-mail info@biokatharismoi.gr ή τηλεφωνικά στο 6933363048.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη για όσο χρονικό διάστημα τα χρειάζεται και για τον σκοπό για τον οποίο τα διατηρεί στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών ή για τη συμμόρφωσή του με τις νομικές υποχρεώσεις.

Επίσης, ενδέχεται να διατηρεί κάποια προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη για τη συμμόρφωσή του με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ φορολογική και εμπορική Νομοθεσία) καθώς και για να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα δικαιώματά του ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς.

 
Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται τοπικά από το πρόγραμμα περιήγησης (browser) στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη/πελάτη προκειμένου να αποθηκεύσουν ορισμένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς αναγνώρισης και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη/πελάτη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Κατηγορίες Cookies που χρησιμοποιούμε

 • Απολύτως απαραίτητα cookies:

  Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτή και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να παρασχεθούν.

 • Cookies επιδόσεων:

  Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας.

 • Cookies Λειτουργικότητας:

  Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας, καθώς και τη δραστηριότητα σας σε άλλες ιστοσελίδες.

 • Cookies στόχευσης/διαφήμισης:

  Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Συνήθως τοποθετούνται για να θυμούνται την επίσκεψη σας σε μια ιστοσελίδα και μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές με άλλα κανάλια μάρκετινγκ.

 • Cookies Analytics:

  Είναι υποσύνολο των Cookies Λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

To biokatharismoi.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων). Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google εδώ.

Διαγραφή των Cookies

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης (browser), είτε στις Ρυθμίσεις, είτε στο Απόρρητο και Ασφάλεια,θα βρείτε τη διαχείρηση των cookies και δεδομένων ιστοσελίδων, όπου θα μπορείτε και να τα διαγράψετε.

Απενεργοποίηση των Cookies

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (Ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος περιήγησής σας για λεπτομέρειες). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία της περιήγησης σας ή να σας εμποδίσει να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες του δικτυακού τόπου μας.