Δωρεά στο κέντρο υγείας Ορεστιάδος

Δημοσιεύτηκε: 17, Feb, 2017

Η επιχείρηση ΒΙΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, γνωρίζοντας τις οικονομικά δύσκολες εποχές που διανύουμε και λαμβάνοντας υπόψην τις τεράστιες ελλείψεις που έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας, αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια δωρεά καθαριστικών προϊόντων για το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. Με την κίνηση αυτή θέλουμε να δείξουμε έμπρακτα τη στήριξη μας για να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες του ιδρύματος σε καθαριστικά αλλά και σε αναλώσιμα προϊόντα.

Video:

Copyright © 2014 Κόρρας Παύλος.