Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι μια αποδοτική και οικολογική επένδυση. Για να παράγει το 100% της ενέργειας που μπορεί, χωρίς βλάβες και δυσλειτουργίες, δεν αρκεί μόνο η τεχνική υποστήριξη και η συντήρησή του, αλλά απαιτείται και ένα πρόγραμμα τακτικών καθαρισμών. Ατμοσφαιρική ρύπανση, φύλλα, περιττώματα πουλιών και βιομηχανικών υπολειμμάτων είναι κάποιες αιτίες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία του.

Οι ερευνητές αποκαλύπτουν ότι τα πάνελ που καθαρίζονται επαγγελματικά έχουν υψηλότερη απόδοση της ηλεκτρικής ενέργειας από αυτά που καθαρίζονται από ερασιτέχνες καθαριστές.

Καθαρίζοντας το σύστημα τακτικά, επιτυγχάνουμε τη βελτίωση της απόδοσης έως και 10% στην παραγωγή ενέργειας. Η συχνότητα των καθαρισμών, εξαρτάται πάντα από την κατά τόπους συγκέντρωση ρύπων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ακόμα όμως κι αν υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο καθαρισμοί το έτος

Recommended Posts